Träningsdagar i Specialsök, MG Hund 26-28 november 2021

Tematräningar

27/11 Kl 10-13 Dagens tema: Markering - tydligt utpekande av gömma. Max 4 deltagare. Pris 1250:-

28/11 Kl 10-13 Sökdriv - vilja att arbeta sig fram till gömman. Max 4 deltagare

Pris 1250:-

28/11 Kl 15-17 Sök på person. Max 4 deltagare. Pris 1250:-

Plats: Nynäshamn Brukshundklubb med omnejd.

 

Instruktörer: Maria Gabrielsson SBK Lärare och domare i SBK Specialsök.

Anmälan görs via mail till mgkurs@telia.com och skriv Tematräning XXXX i ämnesraden.

 

Specialsök mot prov steg 2. 15-17 oktober 2021 

Dessa dagar är fortsättning på lägret vi hade i maj 2021.
 
Till detta läger är tanken att både markeringar och funktionslydnad ska sitta så att vi kan arbeta vidare med mer avancerade sök.
Deltagare som var med på lägret i maj har företräde att anmäla sig fram till 15 juli, sedan kan övriga intresserade anmäla sig.

Datum: 15 oktober 11-17, 16 och 17 oktober 10-17
Plats: Ösmo med omnejd.

Max antal platser: 12
Pris: 5000:- inkl. moms och fika. Lunch tar man med sig själv. Vi kommer att vara endast 4 deltagare/grupp för maximal träning.

Instruktörer: Maria Gabrielsson SBK lärare och SBK domare i specialsök
Fredrik Andreasson, arbetar operativt med specialsökshund och utbildning av hundar
Thomas Gutenlöv, SBK instruktör i specialsök och arbetar som samordnare och utbildare för en myndighets specialsökshundar.
 
Anmälan görs via mail till mgkurs@telia.com
Skriv gärna datum på träningsdagarna i ämnesraden.
Anmälan fram till 15/7 för de som var med i maj. Anmälan efter 15/7 gäller för övriga.