Målbildsträning - vilket innebär att vi genom placering av gömma får hunden att ha full fokus på objektet då den genom tidigare övningar har fått vinning av rätt beteende.