Här finns några olika filmsekvenser på olika grundövningar.

Sök på objekt - stol

https://youtu.be/gPFYJtv7LAU

Sök på objekt - gräsklippare

https://youtu.be/qP-3PHLZMIQ

Sökvägg

https://youtu.be/SLiWPiki0aI

Startträning - nos på från start

https://youtu.be/nQuwD__NbLw

https://youtu.be/Cw4iMTH2qrQ

https://youtu.be/tdlDyM1r28w

Sök i ett område, film i två delar med förklaringar.

https://youtu.be/ybDGNQ94veM

https://youtu.be/rOkhJ_5CT0c

 

Att låta hunden arbeta färdigt och fatta beslut

https://youtu.be/rIr87Ivm87c

https://youtu.be/H139TkW_Nbw